Sprawdź, jak ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży i turystyczne chronią Twój urlop i portfel

Wymarzone wakacje to nie tylko czas relaksu, lecz także inwestycja, która wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. Niestety, nieprzewidziane sytuacje, takie jak nagła choroba, wypadek czy problemy rodzinne, mogą pokrzyżować plany i narazić Cię na straty finansowe. W tym artykule przyjrzymy się dwóm rodzajom polis, które mogą okazać się niezwykle przydatne podczas planowania podróży: ubezpieczeniu kosztów rezygnacji z podróży oraz ubezpieczeniu turystycznemu.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży – czym jest i co obejmuje?

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży to rodzaj polisy turystycznej, która gwarantuje zwrot kosztów poniesionych na wyjazd w przypadku, gdy musisz zrezygnować z niego z powodu określonych w umowie zdarzeń.

Najczęściej obejmuje takie zdarzenia jak:

 • nagła choroba lub nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, współubezpieczonego lub bliskiego członka rodziny;
 • komplikacje związane z ciążą;
 • śmierć ubezpieczonego, współubezpieczonego lub bliskiego członka rodziny;
 • powołanie na świadka, ławnika lub do służby wojskowej;
 • konieczność odbycia kwarantanny;
 • szkody w miejscu zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • wymagające natychmiastowej obecności ubezpieczonego;
 • utrata pracy z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego;
 • kradzież dokumentów niezbędnych do odbycia podróży;
 • inne zdarzenia losowe, takie jak klęski żywiołowe, akty terroru, strajki, które uniemożliwiają odbycie podróży.

Pamiętaj, że zakres ochrony może się różnić w zależności od wybranego ubezpieczyciela i konkretnej polisy. Zawsze dokładnie zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), aby wiedzieć, jakie zdarzenia są objęte ochroną. Polisę należy wykupić zazwyczaj najpóźniej 30 dni przed planowanym wyjazdem.

Jak otrzymać zwrot kosztów rezygnacji z podróży?

Aby skorzystać z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży, należy niezwłocznie powiadomić ubezpieczyciela o zaistniałej sytuacji i przedstawić dokumenty potwierdzające przyczynę rezygnacji. Zazwyczaj są to:

 • zaświadczenie lekarskie w przypadku choroby lub wypadku,
 • akt zgonu w przypadku śmierci,
 • dokumenty potwierdzające inne przyczyny rezygnacji.

Ubezpieczyciel zweryfikuje dostarczone dokumenty i jeśli spełniają one warunki umowy, wypłaci odszkodowanie w ustalonej wysokości.

Czy ubezpieczenie turystyczne to to samo, co ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży?

Ubezpieczenie turystyczne i ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży to dwie różne polisy, choć często oferowane razem w pakiecie. Jak już wiesz, ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży działa prewencyjnie, chroniąc Cię przed stratami finansowymi, jeśli z przyczyn losowych musisz odwołać wyjazd. Natomiast polisa turystyczna zapewnia kompleksową ochronę podczas wyjazdu, obejmując koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW), OC, ubezpieczenie bagażu, a czasem także dodatkowe opcje, takie jak ubezpieczenie sprzętu sportowego czy pakiet assistance.

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie turystyczne?

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży może być trudny, ponieważ na rynku dostępnych jest wiele różnych ofert. Jeśli już wiesz, dokąd chcesz podróżować, zastanów się, jakie są ryzyka związane z danym krajem. Czy jest to kraj o wysokim ryzyku chorób tropikalnych? Czy planujesz uprawiać sporty ekstremalne? Czy kraj ma wysoki wskaźnik kradzieży? Odpowiedzi na te pytania pomogą Ci określić, jaki zakres ochrony jest dla Ciebie najważniejszy.

Sprawdź też, jakie są koszty leczenia w danym kraju. W niektórych krajach, zwłaszcza poza Europą, koszty leczenia mogą być bardzo wysokie. Upewnij się, że suma ubezpieczenia kosztów leczenia jest wystarczająca, aby pokryć ewentualne wydatki. Jeśli planujesz uprawiać sporty ekstremalne, takie jak nurkowanie, wspinaczka czy jazda na nartach, upewnij się, że Twoje ubezpieczenie obejmuje takie aktywności.

W wyborze odpowiedniej oferty dla siebie na pewno pomoże Ci porównanie ofert. Tutaj znajdziesz ranking ubezpieczeń turystycznych: https://rankomat.pl/turystyka/ranking-ubezpieczen-turystycznych.

Spokojny urlop dzięki ubezpieczeniu. Podsumowanie

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży i turystyczne to nieodłączne elementy udanego wyjazdu. Kluczowe jest jednak zrozumienie warunków polisy, aby wiedzieć, jakie sytuacje są objęte ochroną. Pamiętaj, że nie wszystkie zdarzenia losowe są uwzględnione, a niektóre mogą wymagać dodatkowych dokumentów potwierdzających.

Wybierając ubezpieczenie kosztów rezygnacji czy turystyczne, zwróć uwagę m.in. na sumę gwarantowaną, zakres ochrony, okres karencji i ewentualne wyłączenia odpowiedzialności. Najlepiej zrobić to z wyprzedzeniem, na etapie planowania wycieczki, aby mieć pewność, że polisa zacznie działać przed rozpoczęciem podróży.

Aby znaleźć najlepszą ofertę dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb, warto skorzystać z rankingu ubezpieczeń i porównać oferty różnych firm, uwzględniając wszystkie istotne parametry. Pamiętaj, że dobra polisa to inwestycja w spokój ducha i bezpieczeństwo finansowe, która pozwoli Ci cieszyć się wakacjami bez zbędnych zmartwień!